بیمه انرژی

بیمه انرژی: بیمه نفت ، گاز و پتروشیمی

انرژی دارای انواع گوناگونی است که خطرات مراحل ساخت ، تولید و بهره برداری آن در سه بخش نفت و گاز و پتروشیمی تحت پوشش بیمه قرار می گیرند .

مراحل تولید و عرضه محصولات صنعت نفت و ریسکهای موجود

بطور کلی ریسک های موجود در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی عمدتا با تواتر کم ، شدت بسیار بالا و با توجه به نوع ریسکهای آن و از جمله : پتانسیل بالای خط پذیری ، تجمیع بالای سرمایه در معرض خطر ، بکارگیری تکنولوژی مدرن ، پیچیدگی و وسعت فرایندهای انرژی و پراکندگی ریسک در خشکی و دریا از اکتشاف تا توزیع شامل مراحل ذیل می باشد که همگی این مراحل می تواند تحت پوشش بیمه قرار گیرد .:

 1. اکتشافExploration)               5- پردازش یا پالایش نفت خام (Processing of crude oil )        
 2. تولید(Production)                                                  6-ذخیره سازی فرآورده ها (Product storage )
 3. حمل و نقل (Transportation )                                               7-توزیع (Distribution )
 4. ذخیره سازی نفت خام (Crude oil storage)

انواع پروژه های موجود نفتی  بیمه انرژی

شرکت های بیمه به منظور پوشش ریسکهای موجود در این بخش ، بیمه نامه های مربوط به حوزه ساحلی(Onshore ) و فراساحلی (Offshore ) را طراحی نموده اند و با نام بیمه نامه انرژی صادر می نمایند در این بیمه نامه موارد ذیل تحت پوشش قرار می گیرد :

 1. حفاری چاه های نفت در ساحل و یا فراساحل                         8  کنترل فوران چاه                                                                               
 2. اموال موجود در ساحل                                                           9- نشست و آلودگی
 3. اموال موجود در فراساحل                                                      10- کالای در حمل
 4. تجهیزات زیر دریا                                                                  11- خطوط حمل (خط لوله)
 5. شکست ماشین آلات و تجهیزات                                           12-  بیرون کشیدن سکوی غرق شده                                                                                                                   
 6. ماشین آلات و تجهیزات                                                         13- تجهیزات زیر دریا                                                                                                                                                        
 7.  سازه های تکمیل شده مثل جکتهای حفاری                               
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn