بیمه مهندسی


  
بیمه های مهندسی نسبت به سایر رشته‌های بیمه‌ای فعالیت جدیدی در صنعت بیمه محسوب می‌شود و به عنوان یکی از شاخص‌های رشد در کشور، نمایانگر رشد یا رکود انواع فعالیت‌های تولیدی و عمرانی است. توسعه صنایع، تولید، اختراعات و تکنولوژی منجر به ایجاد رشته‌های جدید در این بیمه نموده است، به نحوی که تاکنون بیش از ده رشته بیمه‌ای به وجود آمده است. شرکت بیمه آرمان نیز با جذب نیروهای توانمند در بخش مهندسی نسبت به به‌کارگیری دانش مهندسی به همراه علوم بیمه‌ای و با توان تفکری پویا اقدام به حرکت صحیح در مسیری رو به جلو نموده است. بیمه‌های مهندسی شرکت بیمه آرمان با توانائی پذیرش انواع پوشش‌های بیمه‌ای، تلاش می‌نماید تا ضمن ایجاد امنیت در سرمایه‌گذاری، گامی موثر در ارائه خدمات بیمه‌ای کارشناسی، مشاوره، صدور و خسارت در تمامی رشته‌های مورد عمل به بیمه‌گذاران محترم بخش خصوصی و عمومی بر دارد.
انواع رشته‌های مهندسی مورد عمل در شرکت بیمه آرمان به شرح ذیل می‌باشد:
1- بیمه تمام خطر پیمانکاران
2- بیمه تمام خطر نصب
3- بیمه ماشین‌آلات پیمانکاری
4- بیمه شکست ماشین‌آلات

5- بیمه عدم‌النفع ناشی از شکست ماشین‌آلات

6- بیمه جامع ماشین‌آلات
7- بیمه تمام خطر اموال
8- بیمه فساد کالا در سردخانه
9- بیمه سازه‌های تکمیل شده
10- بیمه تجهیزات الکترونیک
11- بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان

بیمه‌های مخصوص:

نیاز روز افزون ناشی از انواع فعالیت‌های مختلف در حوزه خدماتی، منجر به خلق رشته‌های جدید بیمه‌ای شده است. رشته‌های مورد عمل در این حوزه شامل انواع بیمه‌های پول، انواع بیمه‌های مربوط به کشتی و هواپیما، بیمه‌های اعتباری و بیمه‌های دام و طیور می‌باشد.

  1. شرایط بیمه نامه :  این رشته شامل بیمه نامه های تمام خطر نصب ، تمام خطر پیمانکاری ، شکست ماشین آلات ، ماشین آلات پیمانکاری ، هواپیما ، کشتی ،دام و طیور، عیوب اساسی پنهان ساختمان، اعتباری ، پول و انرژی می باشد که هر یک دارای شرایط متنوع و متفاوتی است .
  2. راهنمای خرید  : بیمه گذار با توجه به ضرورت اخذ پوشش بیمه ای می تواند به هر یک از شعب یا نمایندگی های بیمه آرمان در سراسر کشور مراجعه نماید .
  3. مراحل صدور : بیمه گر پس از اخذ اطلاعات مورد بیمه و در صورت نیاز انجام بازدید از مورد بیمه ، نسبت به صدور بیمه نامه ، پس از توافق در خصوص حق بیمه استخراجی با بیمه گذار اقدام می نماید .
  4. شرایط پرداخت خسارت :  پرداخت خسارت در این نوع بیمه نامه بر اساس شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه خواهد بود.
  5. نحوه پرداخت خسارت : پرداخت خسارت با استفاده از کادر مجرب و کارشناسان ارزیاب و با جلب رضایت بیمه گذار پرداخت می گردد.
  6. مهلت اعلام خسارت : بر اساس شرایط و نوع بیمه نامه متفاوت می باشد اما حداکثر مهلت اعلام خسارت 14 روز می باشد .
  7. مدارک مورد نیاز برای اعلام خسارت :  با توجه به نوع بیمه نامه و نوع خسارت به وجود آمده به صورت کتبی به اطلاع بیمه گذار می رسد.
  8. نحوه محاسبه حق بیمه :  با توجه به نوع ریسک و اطلاعات مورد بیمه شرایط جغرافیایی منطقه ، مدت زمان بیمه نامه، پوششهای درخواستی و  ارزیابی کارشناسان از مورد بیمه حق بیمه محاسبه می گردد.
  9. تعریف اصطلاحات مورد نیاز در این رشته خاص :

10 - اطلاعات ضروری : برای صدور بیمه نامه،  پرسشنامه تکمیل شده که حاوی اطلاعات سرمایه مورد بیمه ، مدت زمان مورد نیاز برای پوشش بیمه ای و پوششهای درخواستی بیمه گذار الزامی میباشد .


 

دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn