مدیران ستادی

 احمد اشرف پور

سمت: مدیر امور مالی

ایمیل:a_ashrafpour@armanins.com

تلفن: 26403952

 
کریم همتی

سمت: مدیر روابط عمومی و تبلیغات

ایمیل: k_hemmati@armanins.com

تلفن: 26403936

 
سعید فاضلی

سمت: مدیر نظارت بر امور شعب و نمایندگان

ایمیل:s_fazeli@armanins.com

تلفن: 20-44143617

 
فرشته تاریوردی

سمت: مدیر بیمه های باربری

ایمیل:f_tariverdi@armanins.com

تلفن: 26403959

 
فریبرز اسدی

سمت: سرپرست مدیریت آموزش و پژوهش

ایمیل:f_asadi@armanins.com

تلفن: 20-44143617

 
مهدیه میر هاشمی

سمت: مدیر بیمه های مسئولیت

ایمیل:m_mirhashemi@armanins.com

تلفن: 26403907

 
مهدی ایرانی

سمت: مدیر فناوری اطلاعات وارتباطات

ایمیل:m_irani@armanins.com

تلفن: 26403889

 
محمد شیدا

سمت: مدیر منابع انسانی

ایمیل:m_sheida@armanins.com

تلفن: 20-44143617

 
عبدالرضا قمی طباطبایی

سمت: مدیر بیمه های درمان، عمر و حادثه

ایمیل:ar_tabatabaei@armanins.com

تلفن: 26403955

 
غلامعلی کاظمی

سمت: مدیر پشتیبانی و خدمات

ایمیل:g_kazemi@armanins.com

تلفن: 26403916

 
سید حمید موسوی

سمت: مدیر امور شعب و نمایندگان

ایمیل:h_mosavi@armanins.com

تلفن: 26403902

 

 

 علی قربانی

سمت: مدیر بازاریابی

ایمیل:a_ghorbani@armanins.com

تلفن: 264039

 
 

 

 مصطفی ملکی

سمت: مدیر بیمه های خودرو

ایمیل:m_maleki@armanins.com

تلفن: 20-44143617

 
 

 

 سهیلا داوودی

سمت: سرپرست مدیریت بیمه های آتش سوزی

ایمیل:s_davodi@armanins.com

تلفن: 26401320

 

مهدی مقدم

سمت: سرپرست مدیریت بیمه های مهندسی

ایمیل: m_moghadam@armanins.com

تلفن: 26403937

 

 

 

داوود حسینی

سمت: مدیر نظارت و ارزشیابی کارکنان

ایمیل:d_hoseini@armanins.com

تلفن: 26403924
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn