اعضای هیئت مدیره

 

هادی رئیس الذاکرین

سمت: عضو هیئت مدیره

ایمیل:h_raeisozakerin@armanins.com

تلفن:26403920
 
 

محمد کاسبان

سمت: عضو هیئت مدیره

ایمیل:m_kaseban@armanins.com

تلفن:26403899
 

 

 

ابراهیم صادقی

سمت: عضو هیئت مدیره


 

 

 

سعید قربانی

سمت: عضو هیئت مدیره


 

دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn