بیمه عمر و سرمایه گذاری

دراین بیمه نامه بیمه گذاران با پرداخت مبلغی تحت عنوان حق بیمه، علاوه بر تامین منابع لازم برای تشکیل سرمایه در آینده امکان برخورداری از پوشش

بیمه عمر در مقابل خطر فوت را نیز دارند. بیمه آرمان با دریافت مبالغ حق بیمه،اولاً بیمه شده را در مقابل خطرفوت بیمه میکند و ثانیاً ...(بیشتر)دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn