اهداف و چشم انداز

فعالیت در یک صنعت خدماتی مبتنی بر رقابت آزاد مستلزم تدوین و تالیف نقشه راه و ترسیم افق فعالیت های سازمان است. افزایش چشمگیر تعداد شرکت های بیمه فعال در سطح کشور و نیز حضور شرکت های با سابقه و توانا در این صنعت، نشان از اهمیت و لزوم برنامه ریزی، سازمان دهی، مدیریت و اتخاذ تدابیر مناسب برای شرکت های نو پاست.
 گروه موسسان و سهامداران شرکت بیمۀ آرمان ضمن بررسی و تحقیق گسترده و با فراخوان مدیران و کارشناسان باسابقه، اهداف و چشم انداز فعالیت شرکت را مطابق با اصول زیر ترسیم کرده است:
 - تجمیع و تخصیص امکانات به منظور حضور شرکت بیمه ای پیشرو، سرآمد و متعالی در سطح کشور و در صورت امکان در عرصه های منطقه ای
 - ارائه خدمات بیمه ای متفاوت و متمایز مطابق با نیازهای جامعه و بازار بیمه کشور
 - مشارکت موثر و تلاش به منظور افزایش ضریب نفوذ بیمه های بازرگانی
 - سرمایه گذاری بهینه منابع و کسب سود منطقی، مناسب و پایدار
 - مشارکت موثر و فعال در مراکز سیاست گذاری و تصمیم سازی صنعت بیمه از قبیل شورای عالی بیمه و سندیکای بیمه گران ایران
 - تلاش در جهت توزیع مناسب ریسک و تقلیل خروج ارز از کشور
 - جذب کارکنان توانا و آشنا به امور و ارتقای دانش فنی و آموزش مستمر آنان
 - گسترش جفرافیایی خدمات با ایجاد شبکه فروش فعال، حرفه ای و کارآمد
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn