اندوخته سرمایه گذاری

اندوخته سرمایه گذاری

بیمه عمر و سرمایه گذاری ( طرح آرمان زندگی )

 

 

 

 

طرح بیمه آرمان زندگی را می توان در چهار بخش تقسیم بندی نمود

  1. بخش پوشش های بیمه ای
  2. بخش اندوخته سرمایه گذاری
  3. بخش پوشش های اضافی
  4. بخش مزایای بیمه ای

2 . بخش اندوخته سرمایه گذاری

 

 

 

 

موجودی اندوخته سرمایه گذاری در بیمه آرمان زندگی در پایان هر دوره ( یکماهه , دو ماهه و ........... ) از رابطه زیر حاصل می شود ؛

اندوخته سرمایه گذاری = اندوخته دوره های قبل + سود حاصل از اندوخته دوره های قبل + مبالغ دریافتی این دوره

در بیمه آرمان زندگی علاوه بر اینکه پوشش های بیمه ای از پرداخت اولین قسط حق بیمه شروع می شوند ، از همان ابتدا نیز بر پس انداز هایی که توسط بیمه گذاران به عنوان قسط حق بیمه پرداخت می شود سود تضمینی ، به صورت بهره مرکب و روزشمار تعلق می گیرد و پس از پایان دوره بیمه نامه که به دلخواه بیمه گذار می تواند بین 5 الی 80 سالگی باشد , کل مبلغ پس انداز شده به همراه سود بهره مرکب آن به بیمه گذار پرداخت می شود . به زبان ساده کل سرمایه که از ابتدا تا انتها جمع شده + سود بهره مرکب و روز شمار آن . در حقیقت این سرمایه گذاری حاصل جمع آوری پس انداز های ماست با این تفاوت که به این پس اندازها از ابتدای سرمایه گذاری سود ویژه تعلق می گیرد  .

 

 

دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn