راهنمای دریافت خسارت

ارائه مدارك مورد نياز بيمه گر براي تشکیل پرونده و پرداخت خسارت در بیمه عمر و سرمایه گذاری                    ( آرمان زندگی )

 

بررسی خسارت از جانب بيمه گر منوط به ارائه مداركي است كه معمولاً‌ در دسترس بيمه گذار و يا استفاده كننده از بيمه قرار دارد ,  بنابر این از بيمه گذار محترم در خواست می گردد که كليه مدارك مرتبط با خسارت را در اختيار بيمه گر قرار دهند .

اين مدارك عبارتند از  :

·         در صورتي كه پرونده خسارت مربوط به فوت بيمه‌ شده باشد :

1.       درخواست کتبی اعلام خسارت توسط بيمه‌گذار يا ذينفع بيمه‌اي

2.       گزارش پزشک قانونی و در صورت لزوم اصل پرونده  بیمارستانی

3.       جواز دفن ( كپي برابر اصل )

4.       خلاصه رونوشت وفات ( كپي برابر اصل )

5.       كپي كل صفحات باطل شده شناسنامه و کارت ملي بيمه شده

6.       فتوكپي برابر اصل شده شناسنامه استفاده‌كنندگان ( در صورتيكه ذينفع وراث قانوني باشند گواهي انحصار وراثت متناسب با سرمايه بيمه )

7.       اصل بیمه نامه و سایر ملحقات آن

 

·         در صورت فوت بر اثر حادثه باشد علاوه بر مدارك فوق مدارك زير نيز مورد نياز است :

1.       مشروح گزارش حادثه ( نیروی انتظامی )

2.       گواهينامه رانندگي بيمه شده مرتبط با نوع وسيله نقليه ( درصورت حادثه رانندگی )

 

·         در صورتي كه پرونده خسارت مربوط به بيمه تكميلي بيماريهاي خاص باشد :

1.       درخواست كتبي اعلام خسارت توسط بيمه شده

2.       ارسال اصل پرونده بیمارستانی

3.       گزارش پزشك معالج در خصوص نوع بيماري و درمان صورت گرفته

4.       کپی بیمه نامه

 

·         در صورتي كه پرونده مربوط به استفاده از پوشش معافيت از پرداخت حق بيمه بعلت از كار افتادگي كلي و دائم باشد :

1.       درخواست كتبي اعلام خسارت توسط بيمه شده

2.       گزارش پزشك معالج مبنی بر عوارض به جا مانده

3.       اصل مدارک پزشکی در ارتباط با نوع صدمه و يا بيماري

4.       کپی بیمه نامه

 

دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn