شرایط اخذ نمایندگی

شرکت بیمه آرمان با دارا بودن مجوز فعالیت از بیمه مرکزی ج.ا.ا و شماره ثبت 419801 به منظورتوسعه شبکه فروش و گسترش خدمات بیمه ای خود در سراسر کشور اقدام به جذب نماینده می نماید.

متقاضیان اخذ نمایندگی حقیقی در صورت دارا بودن شرایط زیر می توانند نسبت به تکمیل و ارسال فرم اقدام و یا به شعب بیمه آرمان مراجعه نمایند.

 

شرایط اخذ نمایندگی حقیقی

 1. تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و اعتقاد به اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور
 2. عدم اعتیاد به مواد مخدر و الکل
 3.  نداشتن سوء پیشینه کیفری و نداشتن سابقه محکومیت به جرایم موضوع ماده 64 قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری
 4. حداقل سن 20سال تمام
 5. داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان
 6. دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته بیمه و یا سایر رشته ها با گرایش بیمه بدون نیاز به داشتن سابقه کار بیمه ای یا حداقل مدرک کارشناسی در رشته های مرتبط (اقتصاد،امور مالی،حسابداری،آمار،مدیریت و حقوق) با یک سال سابقه کار  بیمه ای فنی و تخصصی ،یا حداقل مدرک کارشناسی در سایر رشته ها با دو سال سابقه کار بیمه ای فنی و تخصصی،یا حداقل  مدرک تحصیلی دیپلم با سه سال سابقه کار بیمه ای فنی و تخصصی
 7. داشتن دفتر کار اختصاصی (مالکیت و یا اجاره)
 8. تسلیم سفته (بعنوان ضمانت )با دو ضامن معتبر به شرکت
 9. توانایی تجهیز دفتر کار مطابق با استاندارد مورد نظر شرکت
 10. توانایی جذب پرتفوی مورد نظر شرکت
 11. موفقیت در مصاحبه تخصصی کمیته امور نمایندگان
 12. گذراندن دوره آموزشی مربوطه به مدت حداقل 120 ساعت و قبولی در آزمون نمایندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 13. گذراندن دوره کار آموزی به مدت 15 روز اداری در شرکت برای کلیه متقاضیان نمایندگی
 14. عدم اشتغال به مشاغل دیگر اعم از دولتی ،خصوصی و غیره

متقاضیانی که دارای مدرک تحصیلی مرتبط و سابقه کاری مفید بیمه ای باشند در اولویت قراردارند.

«آيين نامه نمايندگي فروش بيمه هاي عمر»(آیین نامه 54)

شوراي عالي بيمه در اجراي بند 5 ماده 17 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در جلسه مورخ 12/2/1385 «آيين نامه نمايندگي فروش بيمه هاي عمر» را در يازده ماده به شرح زير تصويب نمود.

    ماده 1- نماينده فروش بيمه عمر كه در اين آيين نامه اختصاراً «نماينده فروش» ناميده مي شود ، شخصي است حقيقي كه با توجه به ضوابط اين آيين نامه ، مجاز به بازاريابي و عرضه بيمه هاي عمر انفرادي به نمايندگي از طرف شركت بيمه ذيربط در ازاي دريافت كارمزد مندرج در قرارداد في مابين مي باشد.
    ماده 2- شركت بيمه مي تواند در رشته بيمه عمر انفرادي به اشخاص حقيقي واجد شرايط زير پروانه نمايندگي فروش براي مدت سه سال كه قابل تمديد است اعطاء نمايد:
        الف – تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران .
        ب – اعتقاد به اديان رسمي كشور.
        ج – عدم اعتياد به مواد مخدر.
        د - نداشتن سوء پيشينه و محكوميت كيفري مؤثر.
        هـ - داشتن گواهي پايان خدمت وظيفه عمومي يا هر نوع معافيت قانوني در مدت قرارداد نمايندگي.
        و- دارا بودن حداقل مدرك ديپلم .
        ز – طي دوره هاي آموزش نظري و عملي مورد تاييد بيمه مركزي ايران و اخذ گواهينامه مربوطه.
    ماده 3 - شركت بيمه موظف است با رعايت مواردي كه بيمه مركزي ايران با توجه به اين آيين نامه و قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري تهيه و ابلاغ خواهد نمود با نماينده فروش ، قرارداد نمايندگي منعقد و هر سه ماه يك بار فهرست مشخصات نمايندگان فروش را به بيمه مركزي ايران ارسال نمايد.
    ماده 4 - كارمزد نماينده فروش نبايد از هفتاد درصد ميزان كارمزد نمايندگان حقيقي مقرر در مصوبات شوراي عالي بيمه ، تجاوز نمايد.
    ماده 5 - شركت بيمه مسئول پاسخگويي و جبران هرگونه خسارت مستقيم و يا غير مستقيم ناشي از عمد ، تقصير ، غفلت يا قصور نماينده در رابطه با عمليات بيمه اي موضوع قرارداد نمايندگي در مقابل بيمه گزاران ، بيمه شدگان و اشخاص ثالث مي باشد.
    ماده 6 - نماينده فروش موظف است پيشنهادات بيمه اي دريافتي را به طور مستقيم به شركت بيمه طرف قرارداد ارائه نمايد.
    ماده 7 - نمايندگان بيمه ، دلالان رسمي بيمه و مديران و كاركنان آنها و نيز كاركنان و مديران شركت هاي بيمه و بيمه مركزي ايران نمي توانند تحت عنوان نماينده فروش موضوع اين آيين نامه فعاليت نمايند.
    ماده 8 - نماينده فروش ملزم به داشتن محل كار نمي باشد.
    ماده 9 - شركت بيمه مجاز به اعطاي اجازه صدور بيمه نامه به نمايندگان فروش نمي باشد.
    ماده10- در صورتي كه تخلف نماينده فروش از قوانين و مقررات ، مورد تاييد بيمه مركزي ايران قرار گيرد شركت بيمه موظف است حسب اعلام بيمه مركزي ايران فعاليت نماينده را محدود يا معلق نموده و يا نسبت به فسخ قرارداد اقدام كند.
    ماده11- در صورت وضع مقررات جديد توسط شورايعالي بيمه ، مقررات مذكور از تاريخ لازم الاجرا شدن بر شرايط قرارداد نمايندگي حاكم خواهد بود.

متقاضیان دریافت کد نمایندگی موضوع آیین نامه 54 در بخش توضیحات با نوشتن آیین نامه 54 به این نکته اشاره نمایند.

دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn