مدیــر عامل

 علیرضا بیانیان

سمت: مدیرعامل

ایمیل:a_bayanian@armanins.com

تلفن: 26403940

 
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn